Book Gallery

4. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu 24 Eylül 2005 / 4th Turkey-Iran Relations Symposium September 24, 2005

4. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu 24 Eylül 2005 / 4th Turkey-Iran Relations Symposium September 24, 2005

Author(s) : Türk Tarih Kurumu

Publication Place : Istanbul

Publication Year : 2018

Language : Turkish

Genre : History

ISBN : 9789751620989

Content : Hüseyin Bağcı-Bayram Sinkaya - Türkiye-îran İlişkileri: Güvenlik Perspektifinden Bir Değerlendirme, Anıl Çeçen -Türkiye'nin B Planı: Merkezi Devlet Birliği (MEDEB), Mohsen Modirşaneçi - Globalizmle İki Farklı Şekilde Karşılaşan İran ve Türkiye Toplumları, Ahmed Naghibzade - Milli Kimlik: Küreselleşme Sürecinde İran ve Türkiye, Bayram Sinkaya - Türkiye-îran İlişkilerinde Çatışma Noktaları ve Analizi, Hasan Onat - Küreselleşme ve Mezhepler Üstü Düşünmek, Ali Ekber Kajbaf - İran ve Türkiye İlişkilerinde Kavmiyet ve Küreselleşme, Daryuş Rahmaniyan - Küreselleşme ve Tarih

İran Azerbaycanı Âşık Destanları I: Şikâri Destanı / Iranian Azeri Epics of Love I: Şikari Epic

İran Azerbaycanı Âşık Destanları I: Şikâri Destanı / Iranian Azeri Epics of Love I: Şikari Epic

Author(s) : Âşık Yedullah,Nabi Kobotarian (Ed.),Prof. Dr. Recep Toparli

Publication Place : Ankara

Publication Year : 2013

Language : Turkish

Genre : Folk-literature,Epic

ISBN : 9789751625762

Summary :

"Iranian Azerbaijani Minstrel Epics first tightening Epic" which is the 54th of the works prepared under the "Detection of Turkish World Epic, Transferring to Turkey Turkish and Publishing Project" headed by Prof. Dr. Fikret Turkmen, is the longest verse and prose epic of its tradition which contains the longest verse and prose epic of the minstrelsy tradition, the Shikari Epic, with 18 masters, 255 running and 65 mani (bayat). After a brief summary of the epic is given in the "Introduction" part of the work, information is given about the epic, the narrator and the compiler of the epic, and the epic tradition. The original text of the saga is mutually given with the Turkish translation. This section is organized as titles according to the order of the progress of the subjects in the epic.

XVI. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenleri / XVI. Dulkadirli Turkmens in the 21st century

XVI. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenleri / XVI. Dulkadirli Turkmens in the 21st century

Author(s) : Arif Sarı

Publication Place : Ankara

Publication Year : 2018

Language : Turkish

Genre : History

ISBN : 978-975-16-3588-4

Physical Description : 203 pages

Eğitimde Örgütsel Yenileşme / Organizational Innovation in Education

Eğitimde Örgütsel Yenileşme / Organizational Innovation in Education

Author(s) : Doç. Dr. Servet Özdemir

Publication Place : Ankara

Publication Year : 1996

Language : Turkish

Genre : Education,Policy

ISBN : 975-7251-20-8

Content : "Giriş" "Eğitimde Değişme Kaynakları" "Eğitimde Değişmenin Anlamı" " Yenileşme ve Kurumsal Kültür" " Öğretmen ve Yenileşme" "Örgütsel Değişme Açısından Orta Öğretimin Gelişimi ve Ders Geçme ve Kredi Sistemi" "Kaynaklar"

Summary :

This book aims to provide a perspective on innovation in education. In the last part of the book, some results of the research conducted by the author on Passing Course and Credit System are given.

Türkmen Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi) / Turkmen Turkish Grammar (Phonology and Morphology)

Türkmen Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi) / Turkmen Turkish Grammar (Phonology and Morphology)

Author(s) : Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım

Publication Place : Ankara

Publication Year : 2020

Language : Turkish

Genre : Linguistics,Grammer

ISBN : 978-975-17-4557-6

Content : Giriş” “İnceleme” “Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi”

Physical Description : 645 pages

Summary :

Turkmen Turkish, which is used as the official state language of Turkmens living in the Republic of Turkmenistan, has been examined in terms of written language, sound, and form. The book consists of two main sections, "Introduction" and "Analysis". In the "Introduction" section, Turkmens, Turkmen Turkish, and alphabet are briefly discussed. The "Analysis" section is the main part of the book and includes two main sections, namely "Phonology" and "Morphology" in Turkmen Turkish. Under the title of Phonetics, vowels (short and long vowels) and consonants used in Turkmen Turkish are classified and their typical features are shown with examples. Under the title of General Sound Structure, the phonetic characteristics of Turkmen Turkish, phonetic changes, and phonetic events in Turkmen Turkish were evaluated. In the Morphology section, word structure and affixes used in word making are emphasized. In terms of word types, meaningful words such as noun, adjective, pronoun, adverb, verb respectively, and assigned words such as preposition, conjunction, and exclamation were examined.